Tõhela Paadipesa

Tõhela Paadipesa loomisele pandi alus 2001 aastal, kui kunagistele talukarjamaadele Tõhela järve ääres alustati puhkekoha rajamist. 2007 kaevati kanal paatidele, hiljem ehitati paadisild ja tavapaadid asendusid katranitega. Paadipesas renditavad katranid on ainulaadsed katamaraantüüpi alused, need on välja töötatud ja ehitatud kohapealseid olusid ning vajadusi arvestades. Paadid on siledapõhjalised ning väga stabiilsed. Viie piknikulaua paigaldamiseni jõuti 2012 ja tänaseks pakume ka majutust tubades (aastaringi) ja kahes kämpingumajas (suveperioodil), lisandunud on võimalus nautida sauna ja massaaži.

Tõhela järv

Järve pindala on 407 ha, suurimaks veesügavuseks on mõõdetud 1,5 meetrit. Muda paksuseks pakutakse 6 -7m. Tõhela järv on teadaolevalt Eesti madalaim järv. Järves leidub hulgaliselt kalu (linask, haug, koger) ja järv on pesitsuspaigaks paljudele veelindudele.

Massaaž

Tõhela Paadipesas on klientide teenindamiseks olemas massaažituba, aga haja-asustusega piirkonna eripära arvestades hakkasime teenust pakkuma ka ratastel massaažisalongis ehk Elan Massaažibussis, mis võimaldab mobiilset massaažiteenuse osutamist põhiliselt Pärnu- ja Läänemaal, aga mitmepäevaseid üritusi teenindame kaugemalgi. Just mitmepäevastele ja suurema osalejatearvuga üritustele mõeldes otsustasime kohandada ka ühe suurema bussi massaažisalongiks.

Toetused

Taotlesime bussi sisustamiseks toetust PLPK LEADER programmist. Eesti Maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 19.2 raames meie taotlus rahuldati vastavalt PRIA peadirektori otsusele nr 13-21.2/22/1352, toetuse summa 10534.45 eur. Projekti eesmärgiks on kohandada senisest suurem buss massaažiteenuste aastaringseks osutamiseks maapiirkonnas tekkinud vajaduste rahuldamiseks. Vastavalt PRIA Peadirektori otsusele nr 12498223 on projektitoetuse raames määratud Mändel OÜ-le toetus ka puhkemaja päikeseküttepaneelide, maaküttesüsteemi, keskküttepliidi ja köögitehnika ostuks ning katlamaja ehituseks. Investeeringu tulemusena parendatakse pakutavate teenuste kvaliteeti .